erikoistuva hammaslääkäri

2.9.2019 aloitin erikoistuvana hammaslääkärinä Mehiläinen Länsi-Pohjassa Kemissä Hammas- ja suusairauksien poliklinikalla. Tavoitteena on tulevien vuosien aikana opiskella Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäriksi painopisteenä Parodontologia.

Mitä on parodontologia?

Parodontologia on hammaslääketieteen osa-alue, jossa tutkitaan ja hoidetaan iensairauksia. Parodontologia on hyvin monipuolinen tiede, sillä se ottaa huomioon potilaan yleissairauksia, purentaa, limakalvosairauksia, implantologiaa... eli lähes kaikkea suun alueen asioita.

Minulle itselleni parodontologian opiskelu on matka lisätä osaamista ja asiantuntemusta hammashoidosta kokonaisuutena.